norway grants

Zakup mobilnej sceny kulturalnej

Poszukiwanie, badanie, ciekawość własnej tożsamości to podstawowe inspiracje do przygotowania i przeprowadzenia projektu. Zrównoważony rozwój miasta, aspirowanie Piły do grona miast nowoczesnych ukazało dużą lokalną aktywność mieszkańców. Aktywność ta przybiera różne formy – od aktywności biznesowej, naukowej, inwestycyjnej, także aktywność ukierunkowaną na dziedzictwo kulturowe miasta, poszukiwanie naszej tożsamości. Ta aktywność mieszkańców i środowisk lokalnych będzie doskonałym przyczynkiem do poszukiwania tożsamości lokalnej. Przedsięwzięcie Tożsamość – to brzmi dumnie! Piła – miasto na skrzyżowaniu kultur i pokoleń – Zakup mobilnej sceny kulturalnej zakłada realizację spotkań osiedlowych „Kultura i Energia na Wynos”. W tym celu konieczny jest zakup mobilnej sceny kulturalnej, z wyposażeniem. Pomysł mobilnej sceny kulturalnej na spotkania integracyjne czerpie ze źródeł commedii dell’arte. Podobnie jak wędrowne trupy teatralne w XVII wieku obieramy za cel dotarcie do mieszkańców Piły, wprost pod miejsce zamieszkania, do lokalnej społeczności.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach akcji „Kultura i Energia na Wynos”, która pozwoli wzbudzić lokalną tożsamość m.in. poprzez rozwój aktywności indywidualnej i społecznej. Na mobilną scenę z pełnym wyposażeniem składa się: • scen przewoźna, • sprzęt nagłaśniający, • stoły i krzeseł przewoźne. -Wydarzenia odbędą się na pilskich osiedlach w latach 2022-2023. Zadanie zaktywizuje społeczność lokalną oraz pozwoli zainteresować odbiorców kulturą i nową energią, którzy nie mieli jeszcze styczności ze spotkaniami integracyjnymi. Ważnym jest również to, że z uwagi na panujący stan epidemii COVID -19 będą to propozycje kulturalne bezpieczne w odbiorze – na wolnym powietrzu.

Scroll to top