Slide 1
Wspólnie działamy na rzecz Europy
zielonej, konkurencyjnej
i sprzyjającej integracji społecznej
Slide 2
Wspólnie działamy na rzecz Europy
zielonej, konkurencyjnej
i sprzyjającej integracji społecznej
Slide 3
Wspólnie działamy na rzecz Europy
zielonej, konkurencyjnej
i sprzyjającej integracji społecznej
norway grants

O FUNDUSZACH

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej, Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.

AKTUALNOŚCI

PRIORYTETY

Innowacje

badania naukowe, edukacja,
konkurencyjność i godna praca

Integracja

zatrudnienie młodzieży
i ograniczenie ubóstwa

Środowisko

energia, zmiany klimatu
i gospodarka niskoemisyjna

Sprawiedliwość

sprawy
wewnętrzne

Kultura

społeczeństwo obywatelskie,
dobre zarządzanie i podstawowe prawa

PLANY

pila

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO

Zobacz więcej informacji

rck

PLAN ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

Zobacz więcej informacji

Scroll to top