Open post
studio kultura

Studio Kultura

Studio Kultura
Telewizja Młoda Energia – Organizacja zajęć dla młodych adeptów sztuk medialnych

informacje: studiokultura@rck.pila.pl, tel: 539 980 838

WARSZTATY Z FILMOWANIA I MONTAŻU VIDEO

Zapraszamy na cykl warsztatów z filmowania i montażu video organizowanych przez Studio Kultura – RCK w Pile i skierowanych do uczniów szkół podstawowych z klas VII i VIII.

Warsztaty mają na celu pokazanie krok po kroku tajników świadomego filmowania oraz fotografowania. Dzięki profesjonalnemu sprzętowi jakim dysponuje Studio Kultura uczestnicy nabytą wiedzę będą wykorzystywać w praktyce.

Warsztaty obejmują następujące zagadnienia:

 • techniki filmowania i obsługi sprzętu video i audio,
 • ustawienia i obsługa aparatu lub kamery,
 • dobór sprzętu i oprogramowania do konkretnego zadania,
 • nagrywanie materiałów video w różnych formatach,
 • kreatywne podejście do filmowania za pomocą kamery lub aparatu,
 • nagrywanie dźwięku w jakości radiowej,
 • organizacja i selekcja nagranego materiału,
 • obsługa programu DaVinci Resolve,
 • nowoczesny montaż wideo,
 • korekcja kolorów i obróbka kolorystyczna filmu (color grading),
 • eksport gotowego filmu w wysokiej jakości na potrzeby Internetu,
 • realizacja transmisji na żywo na Facebooku i YouTube, streaming,
 • realizacje wielokamerowe, nagranie rozmowy, łączenie zdalne z rozmówcą.

Warsztaty odbywają się w małych grupach, w budynku Regionalnego Centrum Kultury w Pile, na sprzęcie dostępnym w Studio Kultura.
Jeżeli uczestnik posiada własny sprzęt, może pracować także na nim.

Open post
norway grants

Tożsamość – to brzmi dumnie!

"Tożsamość – to brzmi dumnie! Piła – miasto na skrzyżowaniu kultur i pokoleń - zakup mobilnej sceny kulturalnej"

Korzystając z możliwości jakie dają norweskie mechanizmy finansowe, Regionalne Centrum Kultury w Pile zyskało nowe wyposażenie. Scena mobilna wraz z nagłośnieniem służyć będzie do realizacji wydarzeń kulturalnych w różnych lokalizacjach naszego miasta. Począwszy od Pilskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego odbędą się na niej koncerty, prezentacje, animacje rodzinne, spektakle. Zakup takiego wyposażenia dzięki pozyskanym Funduszom Norweskim dadzą mieszkańcom możliwość uczestniczenia w różnych wydarzeniach artystycznych tuż przy własnym domu, na swoim osiedlu.

scena
Open post
norway grants

Studio Kultura: Telewizja Młoda Energia

"Studio Kultura: Telewizja Młoda Energia" – w ramach tego działania Regionalne Centrum Kultury w Pile przeprowadziło adaptację pomieszczenia na potrzeby utworzenia studia telewizyjnego oraz zakup profesjonalnego wyposażenia. Realizacja tego zadania oparta jest środkach finansowych pozyskanych w ramach norweskich mechanizmów finansowych tzw. Funduszy Norweskich. Obecnie trwają pracę montażu zakupionego sprzętu. Zajęcia ruszają już na początku 2023 roku.

Ogromne zainteresowanie młodych osób nowoczesnymi technologiami, a także dorosłych i seniorów wygenerowało potrzebę stworzenia pracowni medialnej pod nazwą "Telewizja - Młoda Energia", której uczestnikami zajęć i szkoleń będą osoby zainteresowane tematyką mediów i dziennikarstwa. Rosnące zainteresowanie materiałami wideo oraz postępujący rozwój technologiczny w tym zakresie stanie się zachęta do realizacji materiałów filmowych, wywiadów, relacji z wydarzeń miejskich oraz do używania sprzętu studia w realizacji filmów reklamowych i materiałów filmowych. Będzie to również możliwość do zdobycia doświadczenia, które będą mogli wykorzystać w przyszłości, podczas pracy w stacji telewizyjnej czy agencji reklamowej.

 

studio
studio
studio
Open post
norway grants

Organizacja Festiwali 4 Żywioły

Poszukiwanie, badanie, ciekawość własnej tożsamości to podstawowe inspiracje do przygotowania i przeprowadzenia projektu. Zrównoważony rozwój miasta, aspirowanie Piły do grona miast nowoczesnych ukazało dużą lokalną aktywność mieszkańców. Aktywność ta przybiera różne formy – od aktywności biznesowej, naukowej, inwestycyjnej, także aktywność ukierunkowaną na dziedzictwo kulturowe miasta, poszukiwanie naszej tożsamości. Ta aktywność mieszkańców i środowisk lokalnych będzie doskonałym przyczynkiem do poszukiwania tożsamości lokalnej. Celem projektu jest ukazanie bogatej historii miasta w kontekście jej mieszkańców. Przekazanie w różnych formach wyrazu artystycznego, literackiego i naukowego zmian w sposobie myślenia, postrzegania świata i otoczenia przez pokolenia pilan, wpływu mieszkańców na rozwój miasta. Pokazanie kierunków tego rozwoju – „nowej energii”. Zaprezentowanie potencjału tkwiącego w pilanach oraz położeniu i otoczeniu Piły. Celem jest wskazanie spuścizny poprzednich pokoleń pilan – tego, co było dla nich ważne w kontekście rozwoju miasta. Ważne jest uchwycenie relacji pomiędzy emisariuszami i depozytariuszami tradycji i tożsamości. Głównym celem będzie także przedstawienie procesu zmian w kontekście rozwoju, tradycji i kultury mieszkańców Piły. Ważne, by nie skupić się tylko na historii, ale ukazać pilskie dziedzictwo i tożsamość jako swoiste wskazówki i drogowskaz na przyszłość. Zasadniczą częścią projektu będą działania mające na celu odnalezienie tożsamości, próba jej opisania i zdefiniowania tak, by uświadomić pilanom czym jest tożsamość lokalna, jak sprawić, by była bardzo wysoka.

Festiwal „Cztery Żywioły” to działanie związane z wykorzystaniem potencjału przyrodniczego regionu pilskiego, które ma na celu wprowadzenie „nowej energii” wśród mieszkańców w odniesieniu do budowania integracji kulturowej oraz pokoleniowej, tożsamości lokalnej, aktywności społecznej oraz przybliżenia kultury i sztuki w sposób ogólnodostępny dla mieszkańców miasta, regionu i partnerów zagranicznych.

Open post
norway grants

Organizacja spotkań osiedlowych „Kultura i Energia na Wynos”

Poszukiwanie, badanie, ciekawość własnej tożsamości to podstawowe inspiracje do przygotowania i przeprowadzenia projektu. Zrównoważony rozwój miasta, aspirowanie Piły do grona miast nowoczesnych ukazało dużą lokalną aktywność mieszkańców. Aktywność ta przybiera różne formy – od aktywności biznesowej, naukowej, inwestycyjnej, także aktywność ukierunkowaną na dziedzictwo kulturowe miasta, poszukiwanie naszej tożsamości. Ta aktywność mieszkańców i środowisk lokalnych będzie doskonałym przyczynkiem do poszukiwania tożsamości lokalnej. Głównym celem będzie także przedstawienie procesu zmian w kontekście rozwoju, tradycji i kultury mieszkańców Piły. Ważne, by nie skupić się tylko na historii, ale ukazać pilskie dziedzictwo i tożsamość jako swoiste wskazówki i drogowskaz na przyszłość. Zasadniczą częścią projektu będą działania mające na celu odnalezienie tożsamości, próba jej opisania i zdefiniowania tak, by uświadomić pilanom czym jest tożsamość lokalna, jak sprawić, by była bardzo wysoka.

Przedsięwzięcie w założeniu będzie platformą do wymiany doświadczeń między pokoleniami, ale również kulturami, podczas których otwarte zostaną integracyjne ogrody społeczne (zielniki osiedlowe) oraz odbędzie się festyn i pokazy dla całych rodzin nawiązujące do historii, kultury i nowej energii powiązanej tematycznie do kierunków rozwojowych miasta. Proponujemy stworzenie cyklu spotkań na skwerach przy blokach mieszkalnych. Wydarzenia odbywać się będą z wykorzystaniem mobilnych zestawów m.in. mobilnej sceny kulturalnej, mobilnej kuchni warsztatowej nawiązującej do kuchni regionalnej, mobilnych zestawów edukacyjnych dot. OZE i m.in. wodoru. Podczas spotkań osiedlowych „Kultura i Energia na Wynos” do dyspozycji mieszkańców będą również animacje i zajęcia wspierające integrację międzypokoleniową. „Kultura i Energia na Wynos” to także gra planszowa zawierająca elementy związane z Piłą i regionem. Jej celem będzie nie tylko edukować ale i integrować mieszkańców (oraz odwiedzających miasto turystów), informować ich w oryginalny sposób o atrakcjach turystycznych, ciekawostkach związanych z miastem. Powyższe działania mają na celu wprowadzenie „nowej energii” wśród mieszkańców w odniesieniu do budowania integracji kulturowej oraz pokoleniowej, tożsamości lokalnej, aktywności społecznej oraz zwiększenia świadomości na temat wykorzystania OZE w życiu codziennym oraz przybliżenia kultury i sztuki w sposób ogólnodostępny dla mieszkańców miasta, regionu i partnerów zagranicznych. Ramowy harmonogram organizacji spotkań: II-III kwartał 2022 (5 spotkań osiedlowych w ramach akcji Kultura i Energia na Wynos) II-III kwartał 2023 (4 spotkania osiedlowe w ramach akcji Kultura i Energia na Wynos) Celem projektu jest ukazanie bogatej historii miasta w kontekście jej mieszkańców. Przekazanie w różnych formach wyrazu artystycznego, literackiego i naukowego zmian w sposobie myślenia, postrzegania świata i otoczenia przez pokolenia pilan, wpływu mieszkańców na rozwój miasta. Pokazanie kierunków tego rozwoju – „nowej energii”. Zaprezentowanie potencjału tkwiącego w pilanach oraz położeniu i otoczeniu Piły. Celem jest wskazanie spuścizny poprzednich pokoleń pilan – tego, co było dla nich ważne w kontekście rozwoju miasta. Ważne jest uchwycenie relacji pomiędzy emisariuszami i depozytariuszami tradycji i tożsamości.

Open post
norway grants

Zakup mobilnej sceny kulturalnej

Poszukiwanie, badanie, ciekawość własnej tożsamości to podstawowe inspiracje do przygotowania i przeprowadzenia projektu. Zrównoważony rozwój miasta, aspirowanie Piły do grona miast nowoczesnych ukazało dużą lokalną aktywność mieszkańców. Aktywność ta przybiera różne formy – od aktywności biznesowej, naukowej, inwestycyjnej, także aktywność ukierunkowaną na dziedzictwo kulturowe miasta, poszukiwanie naszej tożsamości. Ta aktywność mieszkańców i środowisk lokalnych będzie doskonałym przyczynkiem do poszukiwania tożsamości lokalnej. Przedsięwzięcie Tożsamość – to brzmi dumnie! Piła – miasto na skrzyżowaniu kultur i pokoleń – Zakup mobilnej sceny kulturalnej zakłada realizację spotkań osiedlowych „Kultura i Energia na Wynos”. W tym celu konieczny jest zakup mobilnej sceny kulturalnej, z wyposażeniem. Pomysł mobilnej sceny kulturalnej na spotkania integracyjne czerpie ze źródeł commedii dell’arte. Podobnie jak wędrowne trupy teatralne w XVII wieku obieramy za cel dotarcie do mieszkańców Piły, wprost pod miejsce zamieszkania, do lokalnej społeczności.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach akcji „Kultura i Energia na Wynos”, która pozwoli wzbudzić lokalną tożsamość m.in. poprzez rozwój aktywności indywidualnej i społecznej. Na mobilną scenę z pełnym wyposażeniem składa się: • scen przewoźna, • sprzęt nagłaśniający, • stoły i krzeseł przewoźne. -Wydarzenia odbędą się na pilskich osiedlach w latach 2022-2023. Zadanie zaktywizuje społeczność lokalną oraz pozwoli zainteresować odbiorców kulturą i nową energią, którzy nie mieli jeszcze styczności ze spotkaniami integracyjnymi. Ważnym jest również to, że z uwagi na panujący stan epidemii COVID -19 będą to propozycje kulturalne bezpieczne w odbiorze – na wolnym powietrzu.

Open post
norway grants

Organizacja zajęć dla młodych adeptów sztuk medialnych

Projekt Studio Kultura: Telewizja Młoda Energia – Organizacja zajęć dla młodych adeptów sztuk medialnych umożliwi wprowadzenie „nowej energii” w szczególności wśród młodych ludzi, którzy interesują się tematyką mediów i dziennikarstwa. Rosnące zainteresowanie materiałami wideo oraz postępujący rozwój technologiczny zachęci młodzież do realizacji materiałów filmowych, wywiadów, relacji z wydarzeń miejskich oraz wsparcia w zakresie używania sprzętu studia do realizacji filmów reklamowych. Będzie to dla nich także do zdobycia doświadczenia, które będą mogli wykorzystać w przyszłości podczas pracy w stacji telewizyjnej, agencji reklamowej czy prasie lub kontynuowania nauki w kierunku nagrywania oraz obróbki materiałów wideo. Realizacja projektu umożliwi również poszerzenie oferty przedsięwzięć miejskich, a w szczególności przedsięwzięcia Przedsiębiorcza Piła – organizacja dwóch edycji Pilskiej Akademii Umiejętności z udziałem zagranicznego partnera oraz wymiana doświadczeń w zakresie przygotowania młodzieży do pracy zawodowej, gdzie młodzież przygotowująca film promocyjny dla firmy będzie mogła skorzystać z profesjonalnego sprzętu i zaplecza Studia Kultura: Telewizja Młoda Energia.

W ramach Telewizji Energii Młodych będą organizowane zajęcia dla młodych adeptów sztuk medialnych. Realizacja przedsięwzięcia jest planowana po realizacji projektu inwestycyjnego Studio Kultura: Telewizja Młoda Energia – Adaptacja i wyposażenie pomieszczenia w RCK na potrzeby stworzenia studia telewizyjnego.

Open post
norway grants

Adaptacja i wyposażenie pomieszczenia w RCK na potrzeby stworzenia studia telewizyjnego

Ogromne zainteresowanie nowoczesnymi technologiami przez młode osoby, a także seniorów wygenerowało potrzebę stworzenia półprofesjonalnej Telewizja Młoda Energia, której uczestnikami będą m.in. młode osoby zainteresowane tematyką mediów i dziennikarstwa. Rosnące zainteresowanie materiałami wideo oraz postępujący rozwój technologiczny zachęci młodzież do realizacji materiałów filmowych, wywiadów, relacji z wydarzeń miejskich oraz wsparcia w zakresie używania sprzętu studia do realizacji filmów reklamowych. Będzie to dla nich także do zdobycia doświadczenia, które będą mogli wykorzystać w przyszłości podczas pracy w stacji telewizyjnej, agencji reklamowej czy prasie lub kontynuowania nauki w kierunku nagrywania oraz obróbki materiałów wideo. Pandemia pokazała, jak potrzebne jest posiadanie miejsca skąd mogą być transmitowane informacje, debaty, rozmowy. Dotyczy to relacji życia kulturalnego, społecznego. COVID 19 pokazał też, jakie deficyty w kompetencjach posiadają także młode osoby oraz seniorzy. Realizacja projektu umożliwi również poszerzenie oferty przedsięwzięć miejskich, a w szczególności przedsięwzięcia Przedsiębiorcza Piła – organizacja dwóch edycji Pilskiej Akademii Umiejętności z udziałem zagranicznego partnera oraz wymiana doświadczeń w zakresie przygotowania młodzieży do pracy zawodowej, gdzie młodzież przygotowująca film promocyjny dla firmy będzie mogła skorzystać z profesjonalnego sprzętu i zaplecza Studia Kultura: Telewizja Młoda Energia.

W ramach przedsięwzięcia wykonana zostanie adaptacja dostosowawcza jednego z pomieszczeń w budynku Regionalnego Centrum Kultury w Pile na tworzone studio telewizyjne. Zakłada się stworzenie studia telewizyjnego zakłada utworzenie półprofesjonalnego studia telewizyjno-realizatorskiego (miksery, kamery, mikrofony, green box). Projekt Studio Kultura: Telewizja Młoda Energia umożliwi realizację wydarzeń kulturalnych, miejskich i regionalnych w nawiązaniu do „nowej energii” w odniesieniu zarówno do nowoczesnych zastosowań technologicznych, jak i energii mieszkańców miasta.

Open post
rck logo

Przedsięwzięcia realizowane przez Regionalne Centrum Kultury w ramach projektu „Miasto Piła z nową energią”

Działanie inwestycyjne – Modernizacja/przebudowa pomieszczenia w budynku RCK na potrzeby studia (zaplanowane na IV 2021 – I 2022) – zostanie zrealizowane w drugim półroczu 2022 roku (lipiec/sierpień)

Działanie inwestycyjne – Zakup wyposażenia studia (zaplanowane IV 2021 – II 2022) – zostanie zrealizowane w drugim półroczu 2022 roku (wrzesień/październik)

Działanie nieinwestycyjne – Organizacja zajęć dla młodych adeptów sztuk medialnych (zaplanowane II 2022 – I 2024) – w części zaplanowanej na ro 2022 zostanie wykonane w drugim półroczu 2022 roku (listopad/grudzień)

Działanie inwestycyjne – Zakup sceny mobilnej (zaplanowane IV 2021 – II 2022) – zostanie wykonane w pierwszym półroczu 2022 roku. W chwili obecnej trwają pace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej. Planowany termin ogłoszenia przetargu – kwiecień 2022 roku.

Działanie nieinwestycyjne – Kultura i Energia na Wynos (zaplanowane I 2022 – IV 2023) – w części zaplanowanej na rok 2022 zostanie wykonane w drugim półroczu 2022 roku (lipiec/sierpień/wrzesień)

Działanie nieinwestycyjne – Organizacja II edycji Festiwalu 4 Żywioły (zaplanowane I 2022 – IV 2023) – w części zaplanowanej na rok 2022 zostanie wykonane w drugim półroczu 2022 roku (sierpień/wrzesień)

Open post
pila 500 logo

Miasto Piła z nową energią!

W grudniu 2021 roku została podpisana umowa nr 8/2021/RL pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej a Gminą Piła na finansowanie projektu „Miasto Piła z nową energią!” w ramach Programu „Rozwój lokalny”, na podstawie której miasto otrzyma ponad 15 milionów złotych wsparcia z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 na realizację projektu.

Miasto Piła chce się rozwijać lokalnie w oparciu w swoje wewnętrzne potencjały i zasoby, ale równie ważnym i kluczowym kierunkiem i podstawą rozwoju jest podjęcie współpracy z partnerami zagranicznymi państw EOG. Plan Rozwoju Lokalnego Piły – Miasto Piła z nową energią! stanowi wielosektorowy, kompleksowy i zintegrowany program strategiczny rozwoju społeczno-gospodarczego, obejmujący kluczowe wymiary rozwoju miasta: społeczny, gospodarczy, środowiskowy, przestrzenny, finansowania rozwoju miasta i inteligentnego zarządzania rozwojem, wyznaczający Nową Ścieżkę Rozwoju Piły. Postanowiliśmy oprzeć naszą Nową Ścieżkę Rozwoju przede wszystkim na dążeniu do zrównoważonego rozwoju i dostępności dla wszystkich.

Mają nam w tym pomóc mocne strony miasta, związane m.in. z odpowiednią wiedzą, którą dysponują działające w mieście ośrodki badawczo-rozwojowe, rozwijającym się zapleczem kadrowym bazującym na uczelniach wyższych, szkołach średnich i branżowych, na funkcjonującym w mieście nowoczesnym biznesie, a także na naszej pasji, którą od kilku ostatnich lat konsekwentnie budujemy włączając się w sieci współpracy o zasięgu krajowym i międzynarodowym, które mają tworzyć odpowiednie otoczenie dla realizacji projektu Miasto Piła z nową energią!

Wypracowane przez nas rozwiązania stanowią szerokie rozwinięcie zapisów zamieszczonych w dotychczas obowiązujących w mieście dokumentach strategicznych, a w szczególności Strategii rozwoju miasta Piły do 2035 roku. Tworzymy Nową Ścieżkę Rozwoju, w której nie zapominamy jednak o wcześniej zdobytych doświadczeniach. Jednocześnie chcemy realizować tak dla nas ważne cele zrównoważonego rozwoju sformułowane przez ONZ, a wśród nich przede wszystkim postulaty: Dobre zdrowie i jakość życia, Czysta i dostępna energia, Wzrost gospodarczy i godna praca, Innowacyjność, Przemysł i Infrastruktura Zrównoważone miasta i społeczności, a także Partnerstwo na rzecz celów.

Z Planem Rozwoju Lokalnego ściśle powiązany jest Plan Rozwoju Instytucjonalnego, w którym wyznaczyliśmy cele i działania, które mają zapewnić instytucjonalne sprostanie wyzwaniom Nowej Ścieżki Rozwoju miasta Piły, m.in. poprzez podniesienie naszych kompetencji, a tym samym usprawnienie usług oferowanych przez miasto Piła, a także poprzez zwiększenie otwartości, przejrzystości i transparentności naszej pracy.

W odpowiedzi na zdiagnozowane problemy, a także z zamiarem wykorzystania potencjałów miasta, w Planie Rozwoju Lokalnego sformułowaliśmy cele rozwoju tworzące Nową Ścieżkę Rozwoju Piły. Chcemy wspierać i inicjować aktywność społeczną i kulturalną mieszkańców Piły z różnych grup wiekowych, a także budować tożsamość miejsca i pochodzenia. Dzięki temu mamy nadzieję zniwelować niski poziom identyfikacji z miastem, wykorzystując takie mocne strony jak: dużą aktywność społeczną i bogate życie kulturalne, a także dobre wyposażenie w infrastrukturę społeczną. Chcemy także włączać i wspierać funkcjonowanie grup marginalizowanych społecznie i ekonomicznie, lub zagrożonych marginalizacją, w tym osoby starsze, a także osoby z niepełnosprawnościami. W rezultacie chcemy polepszyć sytuację materialną mieszkańców i pomóc w znalezieniu dobrze płatnych miejsc pracy, szczególnie dla osób młodych i dobrze wykształconych. Chcemy także, bazując na bogatych doświadczeniach w tym względzie wspierać dalszy rozwój bazy badawczo rozwojowej w subregionie w sektorze lotnictwa i kosmonautyki. Zakładamy wspieranie innowacyjnej aktywności gospodarczej i zawodowej mieszkańców Piły z różnych grup społecznych, Planujemy działania promujące atrakcyjną ofertę rekreacyjną, bazujące na potencjale miasta wraz z obszarem funkcjonalnym. Chcemy w ten sposób zniwelować ubytek mieszkańców, związany z ujemnym przyrostem naturalnym i ujemnym saldem migracji, wykorzystując wysokie walory przyrodnicze miasta, ale także doświadczenia związane z postępującą integracją miasta z gminami obszaru funkcjonalnego. Liczymy na osiągnięcie w ten sposób zrównoważonego i spójnego rozwój terytorialnego Piły oraz obszaru funkcjonalnego miasta, w wymiarze środowiskowym, społecznym i gospodarczym. Chcemy dalej rozwijać nasze kompetencje, poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk we współpracy międzysektorowej i między samorządowej (krajowej i zagranicznej).

Projekt to podstawa do realizacji nowej polityki rozwoju. Projekt będzie miał wiele efektów, wpływających na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów:

 • Aktywizacja gospodarcza, organizacja wydarzeń w zakresie w edukacji zawodowej, pozwoli dostosować młodzież do wyzwań zawodowych związanych Nową Ścieżką Rozwoju (m.in. pod nazwą Piła na Start Pilska Akademia Umiejętności), zachęcą do zakładania własnej działalności gospodarczej lub rozwoju zawodowego, tym samym poprawią relatywnie złą sytuację finansową mieszkańców i niedobory na rynku pracy (szczególnie osób wysoko wykwalifikowanych).
 • Aktywizacja społeczna wydarzenia integracyjne, ekologiczne, edukacyjne i kulturalne realizowane w modernizowanych lub doposażonych ośrodkach, w tym w Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych, Pilskim Instytucie Integracji i Edukacji i Regionalnym Centrum Kultury będą budować relacje międzypokoleniowe, świadomość ekologiczną i społeczną mieszkańców, zwiększać poziom tożsamości lokalne miejsca i pochodzenia, a także będą stanowić formę wsparcia dla osób i rodzin wykluczonych, z niepełnosprawnościami.
 • Aktywizacja potencjału powojskowego lotniska (Baza symulująca misje kosmiczne, Centrum Edukacji Lotniczej), połączona z działalnością edukacyjno – badawczą, ochroną dziedzictwa kulturowego, co przyspieszy proces rewitalizacji miasta.
 • Nowe podjęte partnerstwa krajowe i zagraniczne (w tym z przedstawicielami z Państw-Darczyńców), które umożliwią wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, budowę nowych więzi, ucząc tolerancji, otwartości, szacunku dla inności.
 • Efektywna administracja publiczna, transparentna, otwarta na współpracę z mieszkańcami i zachęcająca ich do udziału w procesach decyzyjnych dotyczących spraw lokalnych, dzięki realizowanym działaniom inwestycyjnym i nie inwestycyjnym wynikającym z PRI.

Działania projektowe będą mieć pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju.

Projekt będzie zapobiegał wszelkim formom dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną podczas procesu przygotowania i wdrażania. Wszystkie elementy projektu będą dostępne dla obywateli. Powstała infrastruktura będzie zaprojektowana z uwzględnieniem koncepcji uniwer. projektowania, przy zastosowaniu racjonalnych usprawnień zapewniających dostępność oraz możliwość korzystania z infrastruktury każdemu, w tym dzieciom, osobom o ograniczonej sprawności ruchowej oraz osobom ze specjalnymi potrzebami.

Projekt realizowany będzie w rozległym partnerstwie krajowym, które jest nieodzownym warunkiem skutecznej realizacji tak dużego i wielotematycznego projektu. Rada Miasta Piły wyrażając wolę realizacji projektu upoważniła Prezydenta Miasta Piły do włączenia w projekt lokalną społeczność, partnerów krajowych i zagranicznych, inne samorządy. Partnerami w projekcie będą też jednostki miejskie i podmioty dla których gmina Piła jest organem założycielskim, a współpraca nie wymaga formalizowana jej w formie umów partnerskich.

Partnerów można podzielić na kilka grup, w zależności od planowanych obszarów wspólnych działań, chociaż w dużej mierze one się przenikają i uzupełniają:

 • integracja społeczności lokalnych, budowanie spójności, zrównoważony rozwój terytorialny: jednostki samorządu terytorialnego obszaru funkcjonalnego miasta Piły, gminy: Szydłowo, Krajenka, Trzcianka, Ujście, Wysoka;
 • obszar pomocy społecznej, w tym w zakresie pomocy osobom z niepełnosprawnościami, Stowarzyszenie Krok Po Kroku HSA; Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Miejska; Spółdzielnia Socjalna „Nowe Horyzonty”, Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile,
 • wsparcie i aktywizacja seniorów: Stowarzyszenie Pro-Senior, Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile, Stowarzyszenie Obywatelskie Inicjatywy Europejskie,
 • kompleksowe działania na rzecz klimatu: GWDA Sp. z o.o., Stowarzyszenie LunAres, patronat Polskiej Agencji Kosmicznej, uczelnie wyższe,
 • aktywizacja rynku pracy, szczególnie młodych ludzi, edukacja: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Państwowa Uczelnia St.Staszica w Pile, Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski,
 • aktywizacja lokalnej społeczności, tożsamość i dziedzictwo kulturowe: Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji, Stowarzyszenie ROZWOJOWI.PL.

Partnerzy będą współrealizatorami przedsięwzięć, zapewniając wsparcie merytoryczne dostosowane do specyfiki przedsięwzięć, udostępniając przestrzeń dla realizacji przedsięwzięć, a także promując i informując o realizowanych przedsięwzięciach.

Wszyscy partnerzy uczestniczyli w kolejnych etapach przygotowania Projektu. Ich zasoby organizacyjne i kadrowe, doświadczenie są gwarancją pełnej realizacji projektu i kontynuacji wspólnych działań po jego zakończeniu.

Scroll to top