norway grants

Organizacja spotkań osiedlowych „Kultura i Energia na Wynos”

Poszukiwanie, badanie, ciekawość własnej tożsamości to podstawowe inspiracje do przygotowania i przeprowadzenia projektu. Zrównoważony rozwój miasta, aspirowanie Piły do grona miast nowoczesnych ukazało dużą lokalną aktywność mieszkańców. Aktywność ta przybiera różne formy – od aktywności biznesowej, naukowej, inwestycyjnej, także aktywność ukierunkowaną na dziedzictwo kulturowe miasta, poszukiwanie naszej tożsamości. Ta aktywność mieszkańców i środowisk lokalnych będzie doskonałym przyczynkiem do poszukiwania tożsamości lokalnej. Głównym celem będzie także przedstawienie procesu zmian w kontekście rozwoju, tradycji i kultury mieszkańców Piły. Ważne, by nie skupić się tylko na historii, ale ukazać pilskie dziedzictwo i tożsamość jako swoiste wskazówki i drogowskaz na przyszłość. Zasadniczą częścią projektu będą działania mające na celu odnalezienie tożsamości, próba jej opisania i zdefiniowania tak, by uświadomić pilanom czym jest tożsamość lokalna, jak sprawić, by była bardzo wysoka.

Przedsięwzięcie w założeniu będzie platformą do wymiany doświadczeń między pokoleniami, ale również kulturami, podczas których otwarte zostaną integracyjne ogrody społeczne (zielniki osiedlowe) oraz odbędzie się festyn i pokazy dla całych rodzin nawiązujące do historii, kultury i nowej energii powiązanej tematycznie do kierunków rozwojowych miasta. Proponujemy stworzenie cyklu spotkań na skwerach przy blokach mieszkalnych. Wydarzenia odbywać się będą z wykorzystaniem mobilnych zestawów m.in. mobilnej sceny kulturalnej, mobilnej kuchni warsztatowej nawiązującej do kuchni regionalnej, mobilnych zestawów edukacyjnych dot. OZE i m.in. wodoru. Podczas spotkań osiedlowych „Kultura i Energia na Wynos” do dyspozycji mieszkańców będą również animacje i zajęcia wspierające integrację międzypokoleniową. „Kultura i Energia na Wynos” to także gra planszowa zawierająca elementy związane z Piłą i regionem. Jej celem będzie nie tylko edukować ale i integrować mieszkańców (oraz odwiedzających miasto turystów), informować ich w oryginalny sposób o atrakcjach turystycznych, ciekawostkach związanych z miastem. Powyższe działania mają na celu wprowadzenie „nowej energii” wśród mieszkańców w odniesieniu do budowania integracji kulturowej oraz pokoleniowej, tożsamości lokalnej, aktywności społecznej oraz zwiększenia świadomości na temat wykorzystania OZE w życiu codziennym oraz przybliżenia kultury i sztuki w sposób ogólnodostępny dla mieszkańców miasta, regionu i partnerów zagranicznych. Ramowy harmonogram organizacji spotkań: II-III kwartał 2022 (5 spotkań osiedlowych w ramach akcji Kultura i Energia na Wynos) II-III kwartał 2023 (4 spotkania osiedlowe w ramach akcji Kultura i Energia na Wynos) Celem projektu jest ukazanie bogatej historii miasta w kontekście jej mieszkańców. Przekazanie w różnych formach wyrazu artystycznego, literackiego i naukowego zmian w sposobie myślenia, postrzegania świata i otoczenia przez pokolenia pilan, wpływu mieszkańców na rozwój miasta. Pokazanie kierunków tego rozwoju – „nowej energii”. Zaprezentowanie potencjału tkwiącego w pilanach oraz położeniu i otoczeniu Piły. Celem jest wskazanie spuścizny poprzednich pokoleń pilan – tego, co było dla nich ważne w kontekście rozwoju miasta. Ważne jest uchwycenie relacji pomiędzy emisariuszami i depozytariuszami tradycji i tożsamości.

Scroll to top