norway grants

Organizacja Festiwali 4 Żywioły

Poszukiwanie, badanie, ciekawość własnej tożsamości to podstawowe inspiracje do przygotowania i przeprowadzenia projektu. Zrównoważony rozwój miasta, aspirowanie Piły do grona miast nowoczesnych ukazało dużą lokalną aktywność mieszkańców. Aktywność ta przybiera różne formy – od aktywności biznesowej, naukowej, inwestycyjnej, także aktywność ukierunkowaną na dziedzictwo kulturowe miasta, poszukiwanie naszej tożsamości. Ta aktywność mieszkańców i środowisk lokalnych będzie doskonałym przyczynkiem do poszukiwania tożsamości lokalnej. Celem projektu jest ukazanie bogatej historii miasta w kontekście jej mieszkańców. Przekazanie w różnych formach wyrazu artystycznego, literackiego i naukowego zmian w sposobie myślenia, postrzegania świata i otoczenia przez pokolenia pilan, wpływu mieszkańców na rozwój miasta. Pokazanie kierunków tego rozwoju – „nowej energii”. Zaprezentowanie potencjału tkwiącego w pilanach oraz położeniu i otoczeniu Piły. Celem jest wskazanie spuścizny poprzednich pokoleń pilan – tego, co było dla nich ważne w kontekście rozwoju miasta. Ważne jest uchwycenie relacji pomiędzy emisariuszami i depozytariuszami tradycji i tożsamości. Głównym celem będzie także przedstawienie procesu zmian w kontekście rozwoju, tradycji i kultury mieszkańców Piły. Ważne, by nie skupić się tylko na historii, ale ukazać pilskie dziedzictwo i tożsamość jako swoiste wskazówki i drogowskaz na przyszłość. Zasadniczą częścią projektu będą działania mające na celu odnalezienie tożsamości, próba jej opisania i zdefiniowania tak, by uświadomić pilanom czym jest tożsamość lokalna, jak sprawić, by była bardzo wysoka.

Festiwal „Cztery Żywioły” to działanie związane z wykorzystaniem potencjału przyrodniczego regionu pilskiego, które ma na celu wprowadzenie „nowej energii” wśród mieszkańców w odniesieniu do budowania integracji kulturowej oraz pokoleniowej, tożsamości lokalnej, aktywności społecznej oraz przybliżenia kultury i sztuki w sposób ogólnodostępny dla mieszkańców miasta, regionu i partnerów zagranicznych.

Scroll to top