norway grants

Adaptacja i wyposażenie pomieszczenia w RCK na potrzeby stworzenia studia telewizyjnego

Ogromne zainteresowanie nowoczesnymi technologiami przez młode osoby, a także seniorów wygenerowało potrzebę stworzenia półprofesjonalnej Telewizja Młoda Energia, której uczestnikami będą m.in. młode osoby zainteresowane tematyką mediów i dziennikarstwa. Rosnące zainteresowanie materiałami wideo oraz postępujący rozwój technologiczny zachęci młodzież do realizacji materiałów filmowych, wywiadów, relacji z wydarzeń miejskich oraz wsparcia w zakresie używania sprzętu studia do realizacji filmów reklamowych. Będzie to dla nich także do zdobycia doświadczenia, które będą mogli wykorzystać w przyszłości podczas pracy w stacji telewizyjnej, agencji reklamowej czy prasie lub kontynuowania nauki w kierunku nagrywania oraz obróbki materiałów wideo. Pandemia pokazała, jak potrzebne jest posiadanie miejsca skąd mogą być transmitowane informacje, debaty, rozmowy. Dotyczy to relacji życia kulturalnego, społecznego. COVID 19 pokazał też, jakie deficyty w kompetencjach posiadają także młode osoby oraz seniorzy. Realizacja projektu umożliwi również poszerzenie oferty przedsięwzięć miejskich, a w szczególności przedsięwzięcia Przedsiębiorcza Piła – organizacja dwóch edycji Pilskiej Akademii Umiejętności z udziałem zagranicznego partnera oraz wymiana doświadczeń w zakresie przygotowania młodzieży do pracy zawodowej, gdzie młodzież przygotowująca film promocyjny dla firmy będzie mogła skorzystać z profesjonalnego sprzętu i zaplecza Studia Kultura: Telewizja Młoda Energia.

W ramach przedsięwzięcia wykonana zostanie adaptacja dostosowawcza jednego z pomieszczeń w budynku Regionalnego Centrum Kultury w Pile na tworzone studio telewizyjne. Zakłada się stworzenie studia telewizyjnego zakłada utworzenie półprofesjonalnego studia telewizyjno-realizatorskiego (miksery, kamery, mikrofony, green box). Projekt Studio Kultura: Telewizja Młoda Energia umożliwi realizację wydarzeń kulturalnych, miejskich i regionalnych w nawiązaniu do „nowej energii” w odniesieniu zarówno do nowoczesnych zastosowań technologicznych, jak i energii mieszkańców miasta.

Scroll to top